Referenceliste – Erhverv

Vores kompetencer spænder vidt, og vi løser hver dag opgaver for en lang række virksomheder.

Kundeudtalelser:


“De skriver kvalitet til tiden på bilerne og det er hvad vi og vores beboere oplever hver dag. Vi har et rig­tig godt sam­ar­bej­de med en stor grad af gen­si­dig til­lid. Ved at lade AMSBO selv kontakte beboerne, der indberetter fejl og mangler, spare vi meget tid og beboerne oplever en hurtigere udbedring af fejl og mangler.”

– Martin W. Larsen, Områdeleder, Boligselskabet Sjælland


“Jeg husker stadig deres første besøg. Vores produktionen stoppede og en elektriker skulle bruges hurtigt. Jeg ringede til AMSBO, som pressede mig ind i deres kalender. De kom med det samme og løste opgaven. Oprydningen var i top og jeg tillod mig at spørge: Nu I er her, kan i så ikke også lige… – jo det gør vi da med det samme. Det er den service og kvalitet jeg har brug for.”

– Palle Lang Christensen, Slagter Frimann