Garantiordning

el-tekniqAMSBO er medlem af Tekniq som er brancheforening for aut. el-installatører. Denne kendes på det blå elektriker logo vist herunder

 

el-logoMedlemmer af Tekniq forpligtes til at overholde love og vedtægter på el-området, med fokus på overholdelse af Stærkstrømsbekendtgørelsen og kundens sikkerhed. Dette danner grundlag for et godt trygt samarbejde.

Tekniq har tillige både et ankenævn og en garantiordning, der stilles til rådighed for Tekniq medlemmers kunder. På www.tekniq.dk kan der findes yderligere information.